Bärgning av bil – Så går du till väga

När din bil oväntat inte kan fortsätta färden, är bilbärgning ofta lösningen du behöver. Denna guide ger dig grundläggande kunskaper om bilbärgning, så att du kan möta dessa oväntade situationer med tillförsikt. Vi förklarar vad bilbärgning innebär, i vilka situationer det är nödvändigt, och vilka steg som bör tas för att garantera en säker och effektiv process.

Boka bärgning

Hos Assistansbolaget.nu har du möjligheten att enkelt boka bärgning av din bil när oväntade situationer uppstår. Deras professionella team och erfarna bärgningstekniker finns tillgängliga för att snabbt och effektivt hantera ditt behov av bärgning till verkstad eller en annan önskad destination. Genom deras pålitliga tjänst får du den hjälp du behöver när din bil ställer in och du kan vara trygg med att ditt fordon hanteras professionellt och säkert.

Assistansbolaget.nu erbjuder inte bara bärgning för bilar, utan du har också möjligheten att boka bärgning av andra fordon. Oavsett om det är din husvagn, husbil, motorcykel eller något annat fordon, kan du förlita dig på deras breda utbud av bärgningstjänster för att säkerställa att ditt fordon tas om hand och transporteras på ett pålitligt sätt.

Så fungerar det när du behöver bärga din bill

När det oväntade inträffar och ditt fordon står stilla på grund av mekaniska bekymmer eller andra hinder, kan bärgning till verkstad vara din räddning. Denna värdefulla tjänst är avsedd för att snabbt och säkert förflytta ditt fordon till en verkstad, där nödvändiga reparationer och åtgärder kan vidtas. Läs vidare för att förstå hur denna process fungerar och hur det kan hjälpa dig att återvända till vägen med minimala avbrott.

 • Kontakt med assistansleverantör: När du står inför mekaniska problem, olyckor eller andra oförutsedda händelser som hindrar ditt fordon från att fortsätta, tar du kontakt med din assistansleverantör eller det företag som erbjuder bärgningstjänsten.
 • Information om läge och situation: Du kommer att bli ombedd att ge information om din aktuella position och beskriva situationen, inklusive eventuella problem med ditt fordon.
 • Bilbärgare anländer: Baserat på den information du delar, skickar assistansleverantören en bärgningsenhet till din plats. Den består av erfarna tekniker och specialutrustning för att hantera olika situationer.
 • Bedömning av fordonet: Vid ankomsten bedömer teknikerna skicket på ditt fordon och beslutar vilken typ av bärgning som är lämplig. Det kan vara traditionell bärgning på hjul eller lyft, beroende på skadans omfattning och typ av fordon.
 • Säker fästning av fordon: Teknikerna använder lämpliga redskap och metoder för att säkert fästa ditt fordon på bärgningsfordonet. Detta säkerställer att fordonet inte skadas ytterligare under transporten.
 • Transport till verkstad: När ditt fordon är ordentligt säkrat, transporteras det till en närliggande verkstad eller den plats som du önskar. Bärgningsteknikerna följer säkra rutiner och trafikregler under hela transporten.
 • Assistans på plats: Om din bil inte kan repareras på plats, kan bärgningsteknikerna även hjälpa till med andra ärenden, som exempelvis att arrangera transport för dig och dina passagerare till en säker plats eller verkstad.
 • Smidig överlämning: Vid ankomst till verkstaden överlämnas ditt fordon till reparationspersonalen. Du har nu tagit det första steget mot att få ditt fordon tillbaka i skick.

Vad kostar bilbärgning?

När det kommer till prissättning tillämpas oftast en modell där du betalar både en startavgift och en avgift per körda mil. Till exempel kan detta innebära att det finns en startavgift, även kallad framkörningsavgift, som ligger på 1000 kronor. Därefter tillkommer en milavgift på 100 kronor per mil som bärgningen utförs. Genom denna prissättning tar man hänsyn till både den initiala kostnaden för att nå fram till dig och den faktiska sträcka som transporten innebär. Det är dock viktigt att komma ihåg att prisstrukturen kan variera beroende på tjänsteleverantören och specifika omständigheter.

Utan försäkring

Vad bärning utan försäkring kostar varierar beroende på flera faktorer. Det finns en mängd olika parametrar som spelar in och påverkar priset. Här är några exempel:

 • Priset påverkas av hur långt fordonet behöver bärgas till verkstaden eller önskad destination.
 • Kostnaden kan variera beroende på svårighetsgraden och tidsåtgången för att bärga fordonet på platsen.
 • Priserna kan skilja sig beroende på om det är dag eller natt, vardag eller helg när tjänsten behövs.
 • Priset kan även påverkas av det företag du väljer att anlita för bärgningen.

Oavsett vilket fordon du har, är det alltid fördelaktigt att teckna en vägassistansförsäkring för ekonomiskt stöd och trygghet. Här kan du läsa mer om assistansförsäkring husvagn och husbil.

Behövs när du minst anar det

Det finns flera situationer där du kan behöva bärga din bil till verkstaden för professionell hjälp och reparation. Här är några vanliga scenarier där bilbärgning kan vara nödvändig:

 • Om din bil plötsligt stannar på grund av mekaniska problem som du inte kan lösa på plats, kan du behöva bärga den till verkstaden för diagnostik och reparation.
 • Vid en kollision som resulterar i skador som gör bilen olämplig att köra, bör du bärga den till en verkstad för att bedöma och åtgärda skadorna.
 • En punktering eller däckexplosion kan göra det omöjligt att köra bilen säkert. I sådana fall är bärgning till en däckverkstad nödvändig.
 • Om du råkar köra slut på bränsle eller om det uppstår problem med bränsleleveransen, kan du behöva bärga bilen till närmaste bensinstation eller verkstad.
 • Om din bil inte startar på grund av batteriproblem, tändningsproblem eller andra elektriska problem, kan en bärgning till verkstaden vara nödvändig för att identifiera och lösa problemet.

Om bilen plötsligt havererar

Prioritera att förflytta din bil till en säker plats som inte stör trafiken eller utsätter dig för risk. Aktivera varningsblinkers och placera en varningstriangel på minst 100 meters avstånd för att varna andra förare. Utförlig information om hur du ska agera när du får stopp påbilen finns på Trafikverkets webbplats. Om du behöver omedelbar hjälp är det rekommenderat att kontakta ett assistansbolag.